Przejdź do treści

Zgłaszający

Organizacja | Zgłaszający | Manager | Komunikacja

Osoby zgłaszające nieprawidłowości znajdują się w centrum portalu PIBIP. To właśnie z myślą o tych osobach stworzony został portal PIBIP. Osoby te, będąc członkiniami lub członkami danej organizacji i zgłaszając nieprawidłowości nie tylko działają zgodnie z prawem, lojalnie wobec pracodawcy oraz koleżanek i kolegów, ale co więcej nierzadko ratują w ten sposób całą organizację, a tym samym miejsca pracy i przyczyniają się do krzewienia kultury compliance. Stąd portal PIBIP.pl postawił właśnie te osoby w centrum uwagi. Co to oznacza w praktyce?

  • Zasadnicze znaczenie odgrywa ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości. Tylko wówczas, kiedy taka ochrona jest gwarantowana na najwyższym poziomie, osoba posiadająca wiedzę o nieprawidłowości podzieli się takową nie bojąc się działań odwetowych.
  • Portal PIBIP wychodząc naprzeciw potrzebom, oferuje jednocześnie uruchomienie kilku dróg komunikacji, aby to właśnie osoba zgłaszająca wybrała najbezpieczniejszą dla siebie metodę (może to być kanał obsługiwany wewnątrz organizacji lub przez zewnętrzny podmiot, tzw. ombudsmana, jeśli organizacja wybrała taką opcję).
  • To także w gestii osoby zgłaszającej nieprawidłowość będzie leżało dokonanie wyboru, czy informując o nieprawidłowości zechce podać swoją tożsamość, czy dokonać zgłoszenia anonimowo (jeśli organizacja wybierze takie modele)
  • Nawet jeśli nieprawidłowość zostanie przekazana anonimowo, to wciąż możliwy pozostanie kontakt z managerem ds. obsługi zgłoszeń, który za pomocą Portalu PIBIP będzie mógł nawiązać kontakt z anonimową osobą zgłaszającą!

Organizacja | Zgłaszający | Manager | Komunikacja


KONTAKT| REGULAMIN | POLITYKI | CENNIK

(C)2023 Instytut Compliance sp. z o.o.