Przejdź do treści

Cennik

Wersja 1 z dn. 02.02.2023 r.

Niniejszy cennik nawiązuje do świadczeń opisanych w regulaminie korzystania z aplikacji PIBIP.pl.

Polityka cenowa aplikacji PIBIP.pl jest przejrzysta, nie zawiera ukrytych cen, obowiązuje jedna opłata roczna niezależnie od liczby pracowników czy innych czynników – wszystko na zasadzie tzw. flat rate!

Miesięczny koszt dostępu do aplikacji PIBIP.pl to jedyne 240 zł + VAT. Opłata roczna za konto dla jednej organizacji wynosi odpowiednio 2.880 zł + VAT i obejmuje:

 • Proste i intuicyjne w obsłudze narzędzie dostępne 24 h/7 wraz z klarownymi instrukcjami korzystania w sekcji FAQ
 • Wybór zindywidualizowanego linku dla danej organizacji (np. „/mojafirma”)
 • Przejrzystość oferty – jeden abonament roczny z całością funkcji i brak dalszych kosztów (np. instalacyjnych)
 • Ważność konta przez rok od dnia jego aktywacji – przedłużenie ważności następuje wraz z uiszczeniem opłaty za kolejny rok
 • Brak ograniczeń odnośnie liczby osób mogących dokonywać zgłoszeń w ramach danej organizacji
 • Możliwość indywidulnego wyboru kanału zgłoszeń sygnalisty: poufnego (tożsamość jest znana, ale chroniona), anonimowego (tożsamość nie jest znana) lub obu równocześnie
 • Możliwość dodawania przez sygnalistów załączników do zgłoszeń
 • Możliwość udostępnienia w portalu indywidualnej polityki dokonywania zgłoszeń danej organizacji
 • Dodanie do trzech osób odbierających zgłoszenia i prowadzących dialog z sygnalistą (tzw. manager ds. obsługi zgłoszeń)
 • Możliwość anonimowej komunikacji managerów ds. obsługi zgłoszeń z osobami zgłaszającymi (wewnętrzny szyfrowany komunikator)
 • Dostęp do indywidualnego panelu do zarządzania zgłoszeniami z dalszymi funkcjami dla managerów ds. obsługi zgłoszeń (np. widok sekwencji działań, drukowanie raportów)

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Instytut Compliance sp. z o. o., będący operatorem aplikacji PIBIP.pl, oferuje za dodatkową opłatą następujące świadczenia (w razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu):

 • Funkcja odbierania i opracowywania zgłoszeń dla danej organizacji przez cieszący się zaufaniem zewnętrzny podmiot (tzw. Ombudsman)
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w danej organizacji
 • Profesjonalne przeszkolenie managera ds. obsługi zgłoszeń (Approved Whistleblowing Officer)
 • Wypracowanie indywidualnego regulaminu zgłoszeń wewnętrznych danej organizacji
 • Ponadstandardowe przeszkolenie managera ds. obsługi zgłoszeń z funkcjonalności aplikacji PIBIP.pl
 • Szkolenie inhouse dla wszystkich osób zatrudnionych w danej organizacji z zakresu promowania zgłoszeń i funkcjonalności aplikacji PIBIP.pl
 • Zindywidualizowane wewnętrzne kampanie z zakresu promowania zgłoszeń
 • Szeroka gama dalszych usług z zakresu Compliance, ESG, AML i innych, dostępna na stronach Instytut Compliance

KONTAKT| REGULAMIN | POLITYKI | CENNIK

(C)2023 Instytut Compliance sp. z o.o.