Przejdź do treści

Zgodność

Aplikacja PIBIP została stworzona w oparciu i w zgodności z obowiązującym prawem i regulacjami, zwłaszcza rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, implementującym regulacje dyrektywy UE nr 2019/1937 oraz standardem ISO 37002 Whistleblowing Management Sytems.

O jakie obowiązki chodzi?

Przepisy unijne wprowadzają powszechny wymóg istnienia w państwach członkowskich mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób dokonujących zgłoszeń – tzw. sygnalistów. Przewidziane są trzy rodzaje kanałów informowania o nieprawidłowościach i dokonywania zgłoszeń:

  • zgłoszenia wewnętrzne (przyjmowane wewnątrz organizacji lub przez wyspecjalizowany podmiot prywatny, tzw. ombudsman),
  • zgłoszenia zewnętrzne (przyjmowane przez organy państwa),
  • ujawnienie publiczne (poinformowanie o nieprawidłowości opinii publicznej).

Nowe obowiązki wiążą się z wymogiem posiadania w organizacji procedury zgłoszeń wewnętrznych, a więc określenia, jak przebiega proces przyjmowania i opracowywania zgłoszeń. Aplikacja PIBIP stanowi fundamentalny element funkcjonowania systemu zgłoszeń wewnętrznych.

W oczywistym interesie organizacji jest przyjmować zgłoszenia wewnętrznie, aby możliwe było wszechstronne zbadanie sprawy, wyciągnięcie konsekwencji wobec osób dopuszczających się naruszeń i wyeliminowanie podobnych ryzyk na przyszłość. Zgłoszenia wewnętrzne pozwalają także na ochronę dobrego imienia organizacji i prowadzą w ten sposób do uniknięcia szkód wizerunkowych. Brak lub nieskuteczność kanałów wewnętrznych prowadzą do wycieku informacji o nieprawidłowościach na zewnątrz organizacji – do organów państwa czy do mediów.

FAQ

Zapraszamy do sekcji informacyjnej, gdzie zebrane zostały wszystkie aspekty PIBIP.pl!


KONTAKT| REGULAMIN | POLITYKI | CENNIK

(C)2023 Instytut Compliance sp. z o.o.