Przejdź do treści

Organizacja

Organizacja | Zgłaszający | Manager | Komunikacja

Systemy Informowania o Nieprawidłowościach (SIN) stanowią integralną część Systemów Zarządzania Zgodnością (Compliance Management Systems – CMS). Zasadniczym zadaniem CMS jest ochrona organizacji przed nieprawidłowościami, czyli zachowaniem jej członków niezgodnym z obowiązującym prawem, innymi regulacjami oraz standardami etycznymi. Co ważne, w ten sposób CMS chroni organizację przed nie tylko ryzykiem poważnych strat finansowych i odpowiedzialnością prawną, ale też przed stratami wizerunkowymi (dobre imię organizacji). Portal PIBIP w sposób zautomatyzowany, bezpieczny i łatwy w użyciu w dużym stopniu realizuje zadania SIN, a jednocześnie spełnia jego zadania w ramach CMS.

PIBIP skonstruowany został w taki sposób, aby jego zastosowanie było możliwe w organizacji każdego rodzaju. Warto dodać, że art. 4 ust. 1 Dyrektywy UE 2019/1937 przewiduje konieczność wdrażania SIN w różnego typu organizacjach, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Aby wyjść naprzeciw konkretnym oczekiwaniom organizacji, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, koncepcja PIBIP z jednej strony ograniczona została do niezbędnego minimum, aby nie komplikować jej użyteczności, z drugiej jednak strony umożliwia organizacjom w pewnym stopniu indywidualizację, czyli dopasowanie aplikacji do ich konkretnych potrzeb.

Jak organizacja może dopasować PIBIP do swoich potrzeb:

  • Każda organizacja dokonuje wyboru indywidualnego linku, pod którym dostępny będzie jej portal,
  • W prosie rejestracji można wskazać do trzech managerów ds. obsługi zgłoszeń, mogą to być także osoby z zewnątrz organizacji, dzięki czemu organizacja może uruchomić jednocześnie dwa kanały zgłoszeń: wewnętrzny oraz zgłoszenia za pomocą tzw. ombudsmanna (zaufanej osoby z zewnątrz ustanowionej przez organizację),
  • W zależności od swojej polityki wewnętrznej i koncepcji SIN organizacja wybiera, czy zgłaszanie możliwe jest tylko z ujawnieniem tożsamości, czy tylko anonimowo, czy może obie opcje (sugerowane) tak, aby to osoba zgłaszająca mogła dokonać wyboru,
  • Do portalu można załadować indywidualne logo organizacji,
  • Organizacja może także uwzględnić własną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która udostępniana będzie automatycznie osobom zgłaszającym nieprawidłowość,
  • Posiadając indywidulany link, to organizacja zadecyduje, komu udostępniona ma być aplikacja PIBIP i umożliwić dokonywanie zgłoszeń np. ze strony swoich dostawców i dalszych podmiotów w łańcuchu dostaw / zakupów,
  • Panel managera ds. zgłoszeń umożliwia proste, intuicyjne i sprawne zarządzanie konkretnymi zgłoszeniami oraz komunikację z osobą zgłaszającą.

Organizacja | Zgłaszający | Manager | Komunikacja


KONTAKT| REGULAMIN | POLITYKI | CENNIK

(C)2023 Instytut Compliance sp. z o.o.