Przejdź do treści

@Sygnalizuj

@sygnalizuj > Collective action zainicjowana przez Instytut Compliance – razem możemy więcej!

Sygnalizowanie nieprawidłowości wciąż wiąże się z negatywnym odbiorem społecznym – dowodzą tego liczne badania i analizy. Nie trzeba jednak zajmować się fenomenem whistleblowingu naukowo czy zawodowo, aby móc przekonać się, jakie jest postrzeganie sygnalistów – zapewne większość z nas doświadczyła czy to jednoznacznie pejoratywnego stosunku do sygnalistów, czy też takiej niewypowiedzianej wprost nuty pogardy dla „donosicielstwa”. Czytelnicy tych słów są osobami o wysokiej świadomości dla korzyści płynących ze zgłaszania nieprawidłowości, a mimo to i nam zdarza się na konferencji, w rozmowie służbowej czy na szkoleniu użyć słowa „donos”, które ma jednoznacznie negatywny wydźwięk. Możemy powtarzać, że trzeba zmieniać nastawienie do sygnalistów, edukować, uwrażliwiać – ale jak robić to w praktyce? Jak przejść od opisu rzeczywistości do etapu jej zmiany na lepsze?

CO?

Instytut Compliance inicjuje wraz z Partnerami akcję społeczną, która ma przybliżać tematykę whistleblowingu dla szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim młodych ludzi reprezentujących tzw. generację Z.

JAK?

Akcję prowadzić będziemy za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych. Kanały noszą tę samą nazwę – taką najbardziej oczywistą, a więc: @sygnalizuj. Możecie nas znaleźć na wszystkich popularnych mediach społecznościowych, takich jak Instagramie, TikToku, YouTube.

Dodatkowo co tydzień jedna produkcja publikowana będzie na koncie LinkedIn Instytutu Compliance. Długo rozważaliśmy, z jakich mediów społecznościowych korzystać i ostatecznie zdecydowaliśmy się na ich mnogość – aby przekaz miał możliwie najszerszy zasięg. Naszym celem jest przygotowywanie contentu interesującego przede wszystkim młodych ludzi, aby móc wspierać pewną pokoleniową zmianę nastawienia do sygnalizowania nieprawidłowości i podnosić świadomość społeczną.

KTO?

Nasze przedsięwzięcie organizujemy na zasadzie collective action, a więc działania grupowego, w którym do współpracy zapraszamy świadome organizacje chcące promować whistleblowing nie tylko w ramach własnej działalności, ale także w szerszym kontekście społecznym. Serdecznie zapraszamy do kontaktu zainteresowane podmioty – w ramach współpracy przewidujemy zarówno tworzenie uniwersalnych treści, jak i dostosowywanie przekazu dla zindywidualizowanych grup odbiorców.

Co mogę zrobić już dzisiaj?

Każdy z nas może pomóc – serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych kanałów i polecania ich – czy to w miejscu pracy, czy też własnym dzieciom lub znajomym. Każdy może więc wykonywać taką pracę u podstaw, która w XXI w. przyjmuje postać aktywności w mediach społecznościowych 😉


KONTAKT| REGULAMIN | POLITYKI | CENNIK

(C)2023 Instytut Compliance sp. z o.o.